Το ΟΠΑ επεκτείνεται στον χώρο των προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από απόσταση (eLearning)

Προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από απόσταση (eLearning)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επεκτείνεται δυναμικά στον χώρο των προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από απόσταση (eLearning). Το 2016-17 θα προσφερθούν συνολικά 25 προγράμματα eLearning του ΟΠΑ. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει για τα προγράμματα που θα προσφερθούν τον Οκτώβριο του 2016.

Όλα τα προγράμματα eLearning του ΟΠΑ έχουν δημιουργηθεί ειδικά για να διδάσκονται από απόσταση. Διδάσκονται από εκπαιδευτές με πολύχρονη διδακτική εμπειρία και μεγάλη αγάπη για το αντικείμενο. Παρέχουν τόσο βασικές όσο και εξειδικευμένες γνώσεις, σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα και καλύπτουν μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών και προτιμήσεων.

Τα προγράμματα προσφέρονται με δίδακτρα. Στους εκπαιδευόμενους που συμπληρώνουν επιτυχώς ένα πρόγραμμα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, που συνοδεύεται από συμπληρωματική βεβαίωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος και η μεθοδολογία εκπαίδευσης. Τα προγράμματα eLearning του ΟΠΑ δεν οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου, διπλώματος ή άλλης πιστοποίησης.

Τα νέα προγράμματα eLearning υποστηρίζονται από τη νέα Μονάδα Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του ΟΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση http://elearning.aueb.gr/.

id: 
2831
ID: 
2296