Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

 

 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : 97/ 07-02-2017., Τεύχος Γ’
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 19-04-2017
 • Ονοματεπώνυμο υποψηφίων:
  ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ 27002
  ΜΠΕΡΔΕΚΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ 27816
  ΤΣΕΚΡΕΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ, κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ 27816

 

 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος Επιτροπής Επιλογής:  9η (26-04-2017) & 11η (04-05-2017) Συνεδρίαση

 
 

ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

 
Τακτικά Μέλη

 1. Δράκος Κ., Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»
 2. Επίσκοπος Αθ., Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»
 3. Καβουσανός Εμ., Καθηγητής ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
 4. Σπύρου Σ., Καθηγητής ΟΠΑ, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»
 5. Αλεξάκης Π., Καθηγητής ΕΚΠΑ, Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική των Επιχειρήσεων & Αγορών»
 6. Τσιριτάκης Εμ., Αν. Καθηγητής ΠΑ.ΠΕΙ, Σχολή Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοικητική με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων»
 7. Ντελής Μ., Καθηγητής University of Surrey, Γνωστικό αντικείμενο “Financial Economics & Banking”
 8. Χαρδούβελης Γκ., Καθηγητής ΠΑ.ΠΕΙ, Σχολή Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου»
 9. Ψυλλάκη Μ., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΑ.ΠΕΙ, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική & Τραπεζική», γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική & Τραπεζική»
 10. Φίλιππας Ν., Καθηγητής ΠΑ.ΠΕΙ, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
 11. Βαγιανός Δ., Καθηγητής London School of Economics, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά (Finance) Μικροοικονομία (Microeconomics)”

 
Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Ντέμος Αντ., Καθηγητής ΟΠΑ, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Χρηματοδοτική & Τραπεζική»
 2. Κουσενίδης Δ., Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
 3. Παναγιωτίδης Θ., Αν. Καθηγητής Παν/μιο Μακεδονίας, Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, γνωστικό αντικείμενο «Μακροχρηματοοικονομική»
 4. Pantos Th., Καθηγητής  San Jose Estate University, Γνωστικό αντικείμενο “Finance”
 5. Πάντζαλης Χρ., Καθηγητής University of South Florida, Γνωστικό αντικείμενο “Finance”
 6. Milas C., Καθηγητής Liverpool University, Γνωστικό αντικείμενο «Finance”
 7. Hatgioannides N., Καθηγητής Cass Business School, Γνωστικό αντικείμενο «Mathematical Finance & Financial Engineering”
 8. Tessaromatis N., Καθηγητής EDHEC-Business School, Γνωστικό αντικείμενο «Finance”
 9. Κουρέτας Γ., Καθηγητής ΟΠΑ, Σχολή Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοδοτική Διοίκηση με έμφαση στη Διεθνή Χρηματοδοτική Διοίκηση»
 10. Malliaris An., Καθηγητής Quinlan School of Business, Γνωστικό αντικείμενο Financial Economics
 11.  Καινούργιος Δ., Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»

 
 

ID: 
233