Υποχρεωτική χρήση μάσκας από 29-07-2020

Υποχρεωτική χρήση μάσκας από 29-07-2020

 

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002  Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄3131/28-7-2020,  

είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για τους εργαζόμενους και για το κοινό της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ από τις 29 Ιουλίου 2020 .