Υποδομές και υπηρεσίες ερευνητικών δεδομένων | webinar 25.10.2023, 11:00 π.μ.

   

Υποδομές και υπηρεσίες ερευνητικών δεδομένων από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαδικτυακό σεμινάριο 25.10.2023, 11.00-12.00

Ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια οι φορείς χρηματοδότησης θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση τη συμμόρφωση των επωφελούμενων με τις αρχές της Ανοικτής Επιστήμης και ειδικότερα με την κατάθεση των ερευνητικών τους δεδομένων σε έμπιστα αποθετήρια.

Η απαίτηση αυτή για ένα έμπιστο αποθετήριο εκπληρώνεται με το εθνικό αποθετήριο ακαδημαϊκών ερευνητικών δεδομένων HARDMIN (Hellenic Academic Research Data Management Initiative), σκοπός του οποίου είναι η συγκέντρωση του συνόλου των ερευνητικών δεδομένων που δημιουργούνται από ερευνητές και ερευνήτριες των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας. Στο εν λόγω αποθετήριο, όλα τα μέλη αυτών των Ιδρυμάτων μπορούν να συνδεθούν με τα διαπιστευτήριά τους και να αναρτήσουν εύκολα τα ερευνητικά τους δεδομένα.

Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, του οποίου μέλος είναι η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΟΠΑ,  διοργανώνει διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο.

Το σεμινάριο το οποίο θα διενεργηθεί μέσω Zoom, την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 στις 11:00 π.μ. για τη χρήση του HARDMIN και για την εκπόνηση πλάνων διαχείρισης δεδομένων. 

Το σεμινάριο απευθύνεται πρωτίστως στους ερευνητές και τις ερευνήτριες της χώρας. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν, μέσω παραδειγμάτων, οι υπηρεσίες που προσφέρει το  HARDMIN, όπως: 

  • η απόθεση, η συντήρηση και η αποθήκευση ερευνητικών δεδομένων που έχουν παραχθεί κατά την διάρκεια ενός ερευνητικού έργου
  • οι ανοικτές άδειες χρήσης και η διάθεση των ερευνητικών δεδομένων προς άλλους ερευνητές και ερευνήτριες.

Μπορείτε να βρείτε την φόρμα εγγραφής στον παρακάτω σύνδεσμο: https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJwrcuuupzgtGdOiXM80O_rSd9mpJoEKJdza

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΟΠΑ: 210 8203261, e-mail library@aueb.gr.