Β’ Ενότητα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Βιβλιοθήκης για μεταπτυχιακούς φοιτητές με θέμα «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»

Β’ Ενότητα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Βιβλιοθήκης για μεταπτυχιακούς φοιτητές με θέμα «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»

Πέμπτη 10.12.2020, 18.00-19.30

Η συγκεκριμένη Ενότητα περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την  αξιολόγηση  των πληροφοριακών πηγών, την ποιότητα και τη δεοντολογία της πληροφορίας,  τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας, την αποφυγή λογοκλοπής, τα συστήματα παραπομπών, κ.ά.

Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της περιόδου η Β’ Ενότητα θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Skype Meetings.Τα σεμινάρια θα επαναληφθούν έξι φορές κατά το διάστημα 30.11-18.12.2020, πρωί και απόγευμα, διαφορετικές ημέρες κάθε φορά, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των φοιτητών.

Σύνδεσμος σεμιναρίων:  https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mourikis/X6P53CTZ