Β' Ενότητα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Βιβλιοθήκης για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Β' Ενότητα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Βιβλιοθήκης για μεταπτυχιακούςφοιτητές με θέμα

«Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής» :

Τρίτη 15.12.2020, 18.00-19.30 

Η συγκεκριμένη Ενότητα περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την  αξιολόγηση των πληροφοριακών πηγών, την ποιότητα και τη δεοντολογία της
πληροφορίας,  τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας, την αποφυγή λογοκλοπής,
τα συστήματα παραπομπών, κ.ά. Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της περιόδου η Β' Ενότητα θα
πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Skype Meetings.Τα
σεμινάρια θα επαναληφθούν έξι φορές κατά το διάστημα 30.11-18.12.2020,
πρωί και απόγευμα, διαφορετικές ημέρες κάθε φορά, για τη διευκόλυνση τηςσυμμετοχής των φοιτητών.

Σύνδεσμος σεμιναρίων: https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mourikis/X6P53CTZ