Β' Ενότητα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Βιβλιοθήκης

Β' Ενότητα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Βιβλιοθήκης για μεταπτυχιακούςφοιτητές με θέμα

«Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής» 

 Παρασκευή 18.12.2020, 10.30-12.00 

Η συγκεκριμένη Ενότητα περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την  αξιολόγηση των πληροφοριακών πηγών, την ποιότητα και τη δεοντολογία τηςπληροφορίας, 

τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας, την αποφυγή λογοκλοπής,
τα συστήματα παραπομπών, κ.ά. Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της περιόδου η Β' Ενότητα θαπραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Skype Meetings.

Τα σεμινάρια θα επαναληφθούν έξι φορές κατά το διάστημα 30.11-18.12.2020,
πρωί και απόγευμα, διαφορετικές ημέρες κάθε φορά, για τη διευκόλυνση τηςσυμμετοχής των φοιτητών.

Σύνδεσμος σεμιναρίων: https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mourikis/X6P53CTZ