Συνέδριο FUTURE OF MONEY

Σας ενημερώνουμε οτι την Πέμπτη 24 Μαϊου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο FUTURE OF MONEY στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη. Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα καθώς και το link από όπου θα μπορέσετε να αντλήσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.