Σεμινάρια του εκδ. οίκου Wiley για συγγραφείς με θέμα τη δημοσίευση άρθρων Ανοιχτής Πρόσβασης

Σεμινάρια του εκδοτικού οίκου Wiley για συγγραφείς ενόψει της νέας συμφωνίας 2022-2024 για δημοσίευση άρθρων Ανοιχτής Πρόσβασης

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη διεξαγωγή δύο ενημερωτικών σεμιναρίων που διοργανώνει η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) σχετικά με τη νέα συμφωνία για τη δημοσίευση άρθρων Ανοιχτής Πρόσβασης (ΑΠ) που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ ΣΕΑΒ και Wiley και θα ισχύει την τριετία 2022-2024.

Τα σεμινάρια θα παρουσιαστούν από εκπρόσωπο του εκδοτικού οίκου Wiley στην αγγλική γλώσσα, και απευθύνονται στους/ις ερευνητές/τριες των Ιδρυμάτων-Μελών του ΣΕΑΒ. Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ είναι μέλος του ΣΕΑΒ.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση  για λεπτομέρειες που αφορούν την ίδια τη συμφωνία, αλλά και η περιγραφή της διαδικασίας δημοσίευσης των άρθρων από την πλευρά των συγγραφέων.

Για την παρακολούθηση του ενημερωτικού σεμιναρίου μπορείτε να ακολουθήσετε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους. Έχουν προγραμματιστεί δύο σεμινάρια μιας ώρας το καθένα σε διαφορετικές ημέρες, αλλά με την ίδια θεματική, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή:

31 Μαΐου 2022, 12:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Εγγραφή: https://attendee.gotowebinar.com/register/4839697665225220109
2 Ιουνίου 2022, 2:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Εγγραφή: https://attendee.gotowebinar.com/register/7106560788249673741