Πώς να αξιοποιήσετε τη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο Βιβλιοθήκης για τη Διπλωματική Εργασία στο ΔΕΟΣ με θέμα:

 «Πώς να αξιοποιήσετε τη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ για τη Διπλωματική σας Εργασία στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών», Παρασκευή, 11.12.2020, 13.00-15.00.

 

Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις ψηφιακές πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, πώς να τις αξιοποιήσουν στην περίοδο της πανδημίας COVID-19, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης ποιοτικής πληροφορίας, αλλά και με τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας, την αποφυγή λογοκλοπής, τα συστήματα παραπομπών, κ.ά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ευρωπαϊκές πηγές πληροφόρησης.

Το σεμινάριο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.  

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  μέσω του Skype Meetings στο σύνδεσμο:  https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mourikis/X6P53CTZ