Περιοδική έκδοση της «Ελληνικής Οικονομίας» της 16ης Φεβρουαρίου 2018 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)