Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο της υποδοχής των νέων φοιτητών του αγγλόφωνου ΠΜΣ “M.Sc. in International Shipping , Finance and Management”

08.10.2021, 18.30

Ευελπίδων 47Α  & Λευκάδας 33, αίθ. 802

Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο της υποδοχής των νέων φοιτητών του αγγλόφωνου ΠΜΣ  “M.Sc. in International Shipping , Finance and Management” (διευθυντής ΠΜΣ, καθ. Μανώλης Καβουσανός)  Στην αγγλική γλώσσα