Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παράταση αναστολής λειτουργίας των επιτόπιων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης έως και 30/08/2021


Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν:

  • Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10.6.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00", (ΦΕΚ 2476/10.6.2021, τ. Β’)
  • . Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.6.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00",(ΦΕΚ 2660/18.6.2021, τ. Β’)
  • . Δ1α/Γ.Π.οικ. 39842/25.6.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00",(ΦΕΚ 2744/26.6.2021, τ. Β’)
  • Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/2.7.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00", (ΦΕΚ 2879/2.7.2021, τ. Β’)
  • Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/9.7.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3066/9.7.2021, τ. Β’) με θέμα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00"(ΦΕΚ 3066/9.7.2021, τ. Β’)
  • Δ1α/Γ.Π.οικ. 44779/15.7.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα " Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00”, (ΦΕΚ 3117/16.7.2021, τ. Β’)
  • Δ1α/Γ.Π.οικ. 46819/23.7.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα " Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00" (ΦΕΚ 3276/24.7.2021, τ. Β')
  • Δ1α/Γ.Π.οικ. 51684/20.8.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση  με θέμα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00"(ΦΕΚ 3899/21.8.2021, τ. Β')

Στη Βιβλιοθήκη ισχύει "Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των ΑΕΙ".  Δεδομένου ότι στο σύνολο της Επικράτειας εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας των επιτόπιων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης έως και την  Δευτέρα 30/08/2021. Η Βιβλιοθήκη θα ενημερώσει με νέα ανακοίνωση για την επαναφορά των επιτόπιων υπηρεσιών της και την εφαρμογή του αναθεωρημένου κανονισμού λειτουργίας της για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου και για όσο διάστημα η περιοχή της Αττικής βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου, δε θα επιτρέπεται η χρήση των υποδομών της Βιβλιοθήκης για ατομική μελέτη. H υπηρεσία δανεισμού & διαδανεισμού γίνεται κατόπιν ραντεβού.

Οι επιστροφές στη Βιβλιοθήκη των συγγραμμάτων του ΕΥΔΟΞΟΥ που έχουν προμηθευτεί οι φοιτητές εκ παραδρομής, θα πραγματοποιούνται μόνο με αποστολή με ταχυμεταφορική και χρέωση του αποστολέα, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων. Στην αποστολή πρέπει να εσωκλείεται το Ονοματεπώνυμο, ο Αριθμός Μητρώου Φοιτητή και το Τμήμα Σπουδών.  (Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα).

Εξυπηρέτηση κοινού δια ζώσης θα επιτρέπεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Επιβάλλεται η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των προσώπων και η χρήση μη ιατρικής μάσκας. Οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες της βιβλιοθήκης προσφέρονται κανονικά.