Το ΟΠΑ συμμετέχει στον Εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης 2023 - Έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, Ωδείο Αθηνών, 9 Μαΐου 2023, 13:00-18:00