Ολοκλήρωση Β΄ Ενότητας Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Βιβλιοθήκης για προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες

Ολοκλήρωση Β΄ Ενότητας Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Βιβλιοθήκης για προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες

«Ερευνώ, Γράφω και Παρουσιάζω μία ακαδημαϊκή εργασία»

Παρασκευή, 01.12.2023, 15.00-16.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS TEAMS

        Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο ΕΔΩ