ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΠΑ

ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΠΑ

ΕΝΑΡΞΗ Α΄ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Δευτέρα 19.10.2020, 10.30-12.00 & Τετάρτη 21.10.2020, 18.00-19.30

H Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ διοργανώνει νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος.

Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις υποδομές, τις συλλογές, τις ψηφιακές πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, να τις αξιοποιήσουν στην περίοδο της πανδημίας COVID-19, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης ποιοτικής πληροφορίας, αλλά και με τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας, την αποφυγή λογοκλοπής, τα συστήματα παραπομπών, κ.ά. 

 

Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της περιόδου τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Skype Meetings, πρωί και απόγευμα, διαφορετικές ημέρες κάθε φορά, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των φοιτητών. 

Σύνδεσμος σεμιναρίων:  https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mourikis/X6P53CTZ