Λειτουργία Βιβλιοθήκης την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει για το κοινό 8:30-15:00.