Λειτουργία του συγκροτήματος του Κεντρικού Κτηρίου του ΟΠΑ από την Τετάρτη 17 έως και την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η πρόσβαση στο συγκρότημα του Κεντρικού Κτηρίου του ΟΠΑ δεν θα είναι δυνατή από την Τετάρτη 17 έως και την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024, λόγω φοιτητικών κινητοποιήσεων.

Από την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων. Επιπλέον, όλες οι επιστροφές δανεισμένων βιβλίων με ημερομηνία επιστροφής εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος μετατίθενται για την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024.