Κάλλιπος: αποθετήριο ελληνικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και βοηθημάτων

Ονομασία Κάλλιπος: αποθετήριο ελληνικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και βοηθημάτων
Περιγραφή

Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, στην ελληνική κυρίως γλώσσα, τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» είτε έχουν διατεθεί στη Δράση μέσω ανοικτής πρόσκλησης διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου. Στόχος του Αποθετηρίου είναι η συστηματική καταγραφή, οργάνωση και μακροχρόνια διατήρηση συγγραμμάτων και μαθησιακών αντικειμένων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Θέματα

Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Γραμμάτων και Τεχνών,  Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική,  Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες της Ζωής,  Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και  Γεωπονικές Επιστήμες,  Φυσικές Επιστήμες

Τύπος ηλεκτρονικού πόρου

Αποθετήριο ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και βοηθημάτων πλήρους κειμένου

Παραγωγός & Διαθέτης

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Γλώσσα

Ελληνική

Είδος πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση – δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση

Πρόσβαση