Ηλεκτρονικές πηγές από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει σε βιβλιοθήκες και χρήστες, ενισχύει τον ρόλο της στην ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα διευρύνοντας σημαντικά την προσφορά της σε διαθέσιμους τίτλους και βάσεις ηλεκτρονικών πηγών.

Στις βάσεις,  τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα ηλεκτρονικά περιοδικά που προσφέρονται ήδη μέσω του ΣΕΑΒ, προστίθενται οι ακόλουθες ηλεκτρονικές πηγές στις οποίες η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος εξασφάλισε πρόσβαση.

Συγκεκριμένα:

1. Μέσω της EBSCO σε:

 • Academic Search Ultimate
 • Business Search Ultimate
 • eBook Academic Collection
 • eBook Business Collection
 • American Antiquarian Society (AAS) Historical Periodicals Collections

2. Μέσω της JSTOR/ITHAKA σε:

 • Συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών Public Libraries I, II και III
 • Συλλογή περισσότερων από 2.500 ηλεκτρονικών βιβλίων
 • ARTSTOR

3. Μέσω του Brepols σε:

 • Archive of Celtic-Latin Literature
 • Aristoteles Latinus Database
 • Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques
 • Database of Latin Dictionaries
 • Monumenta Germaniae Historica
 • In Principio
 • Index Religiosus
 • Lexikon des Mittelalters Online & International Encyclopaedia for the Middle Ages
 • Library of Latin Texts - Series A + B
 • Patrologia Orientalis Database
 • Vetus Latina Database 

4. Μέσω του OECD και United Nations στη UN-iLibrary

5. Μέσω του Thomson Reuters σε:

 • Westlaw UK
 • Westlaw International

6. Μέσω του Brill σε:

 • New Pauly
 • Jacoby Online
 • Novum Testamentum Supplements Online
 • Critical Editions of the New Testament Online

7. Μέσω του DeGruyter σε:

 • Byzantinische Zeitschrift
 • Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL) und Thesaurus linguae Latinae (TLL) Online
 • World Biographical Information System (WBIS) Online

8. Μέσω του Oxford University Press σε:

 • Oxford Reference Premium
 • Oxford Bibliographies: Classics

Στην πλειοψηφία τους, οι προσκτήσεις των ηλεκτρονικών πηγών χρηματοδοτήθηκαν αφενός από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αφετέρου από την έκτακτη επιχορήγηση του Ελληνικού Κράτους.

Όλες οι ηλεκτρονικές πηγές που προσφέρονται από την ΕΒΕ είναι διαθέσιμες προς αναζήτηση μέσω της Υπηρεσίας Ενιαίας Αναζήτησης Πηγών ενώ πληροφορίες σχετικά με αυτές μπορεί να αναζητήσει ο ενδιαφερόμενος χρήστης στο ευρετήριο ηλεκτρονικών πηγών της ΕΒΕ. Η Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης Πηγών περιλαμβάνει εμπορικές βάσεις και βάσεις ανοικτής πρόσβασης, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία πρόσκτησης και νέων βάσεων δεδομένων με έμφαση στις Ελληνικές Σπουδές.

Πληροφορίες πρόσβασης

Οι ηλεκτρονικές πηγές είναι διαθέσιμες στα κτίρια της ΕΒΕ: α) στο Βαλλιάνειο Μέγαρο, Πανεπιστημίου 32 και β) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, μέσω του δικτύου της ΕΒΕ.

Για ορισμένους από τους εκδότες/ παρόχους με τους οποίους συνεργάζεται η ΕΒΕ, θα δοθεί η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης (remote access) μέσω Shibboleth σε πιστοποιημένους χρήστες της ΕΒΕ. Σχετικά με τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές της ΕΒΕ θα υπάρξει ενημέρωση σε επόμενο χρόνο.