Ηλεκτρονικά σεμινάρια για εργαλεία πολιτικής και υλοποίησης Ανοικτής Επιστήμης στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης - EOSC.

Το OpenAIRE σε Ελλάδα και Κύπρο, έχοντας ενεργό συμμετοχή σε δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος NI4OS-Europe,

οργανώνουν τη σειρά ηλεκτρονικών σεμιναρίων για εργαλεία πολιτικής και υλοποίησης Ανοικτής Επιστήμης στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης - EOSC.

Μάθετε περισσότερα για τα webinars που θα πραγματοποιηθούν στις 16, 23 και 30 Μαρτίου και δηλώστε συμμετοχή: 

https://www.athenarc.gr/el/events/ni4os-europe-ergaleia