Η πορεία της Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα και στην Κύπρο | Πέμπτη 4 Μαΐου 2023, 11.00 π.μ.

Η πορεία της Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα και στην Κύπρο: τοπικές πρωτοβουλίες και επόμενα βήματα

Webinar, Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 στις 11.00 π.μ.