Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό σεμινάριο Βιβλιοθήκης για τη διπλωματική εργασία στο ΔΕΟΣ

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης για τη Διπλωματική Εργασία στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συνεχίζεται εξ αποστάσεως την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020, 10.30-12.30, για όσους φοιτητές δεν το έχουν πρακολουθήσει, αλλά και για όσους θα ήθελαν να το παρακολουθήσουν ξανά.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις ψηφιακές πηγές της Βιβλιοθήκης, τα συστήματα παραπομπών, τον τρόπο συγγραφής μίας ακαδημαϊκής εργασίας για αποφυγή λογοκλοπής, κλπ.

Ο σύνδεσμος Skype Meeting είναι ο εξής: https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mourikis/X6P53CTZ

 

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ & ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.