Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης για τα ΠΜΣ του ΔΕΟΣ

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης για τα ΠΜΣ του ΔΕΟΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές & Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (φοιτητές πλήρους φοίτησης) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 07 Απριλίου 2020, 12.00-14.00, εξ αποστάσεως .

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις ψηφιακές πηγές της Βιβλιοθήκης και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές, τα συστήματα παραπομπών, τον τρόπο συγγραφής μίας ακαδημαϊκής εργασίας για αποφυγή λογοκλοπής, κλπ.

Ο σύνδεσμος Skype Meeting είναι ο εξής: https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mourikis/X6P53CTZ

 

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ & ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.