Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης για το ΠΜΣ «Ψηφιακές Μέθοδοι για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»

Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης για το ΠΜΣ «Ψηφιακές Μέθοδοι για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»

Β’ Ενότητα «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»  Τετάρτη  13.01.2021, 10.30-12.00

Κύριος στόχος της  Β΄ Ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις τεχνικές αναζήτησης ποιοτικής πληροφορίας, την αξιολόγηση των πληροφοριακών πηγών, την ποιότητα και τη δεοντολογία της πληροφορίας,  αλλά και με τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας, την αποφυγή λογοκλοπής, τα συστήματα παραπομπών, κ.ά.

Σύνδεσμος σεμιναρίου μέσω MS TEAMS