Επίσκεψη τελειόφοιτων φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής στη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος

Επίσκεψη τελειόφοιτων φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής στη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος. Η επίσκεψη αποτελεί πρωτοβουλία της αν. καθηγήτριας του ΟΠΑ κας Λειβαδά Αλεξάνδρας, στο πλαίσιο του μαθήματος 7ου εξαμήνου «Οικονομετρία» και διοργανώνεται με την υποστήριξη της Βιβλιοθήκης.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει ενημέρωση για τις συλλογές, τις ψηφιακές πηγές και τις βάσεις δεδομένων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη της ΤτΕ στο κοινό. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον κο Τσαβέα Νίκο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Στατιστικής της ΤτΕ, σχετικά με τον τρόπο παραγωγής των επίσημων στατιστικών δεδομένων της ΤτΕ. )

21 Νοεμβρίου 2019,
1η ομάδα 10.00-11.00
2η ομάδα 11.00-12.00

Βιβλιοθήκη Τράπεζας της Ελλάδος,
Πανεπιστημίου 21