Επαναληπτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια Βιβλιοθήκης για μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές

Επαναληπτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια Βιβλιοθήκης για μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές
Τετάρτη 13.07.2022, 19:00-20:30

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Ιδρύματος την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, 19.00-20.30.

Περιεχόμενο σεμιναρίων:

  • Πηγές & υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
  • Πρόσβαση στις ψηφιακές πηγές
  • Τεχνικές αναζήτησης & εντοπισμού ποιοτικής πληροφορίας
  • Γενικές κατευθύνσεις συγγραφής μίας εργασίας
  • Συστήματα παραπομπών
  • Αποφυγή λογοκλοπής
  • Παραδείγματα

Γλώσσα σεμιναρίων: Ελληνική

Σύνδεσμος στο MS Teams : Εδώ (Σύνδεση με Ιδρυματικό λογαριασμό)