Εορτάζοντας την Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2023

Το θέμα της φετινής Διεθνούς Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης είναι «Community over Commercialization».

Το θέμα της εβδομάδας, η οποία διαρκεί από τις 23 έως τις 29 Οκτωβρίου, ενθαρρύνει μια ειλικρινή συζήτηση σχετικά με το ποιες προσεγγίσεις

για την ανοικτή επιστημονική επικοινώνηση δίνουν προτεραιότητα στα συμφέροντα του κοινού και της ακαδημαϊκής κοινότητας — και ποιες όχι. 

Η Εβδομάδα θέτει μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα όπως τι χάνεται όταν ένας μικρός αριθμός εταιρειών ελέγχουν την παραγωγή γνώσης και όχι οι ίδιοι οι ερευνητές,

ποιο είναι το κόστος των επιχειρηματικών μοντέλων που εδραιώνουν ακραία επίπεδα κέρδους, πότε η συλλογή και η χρήση προσωπικών δεδομένων αρχίζει να υπονομεύει την ακαδημαϊκή ελευθερία,

και, κυρίως, πώς μπορούμε να αλλάξουμε την προεπιλογή προς τη χρήση αυτών των επιλογών με γνώμονα την κοινότητα;

Για περισσότερες πληροφορίες :Εδώ