Α’ Ενότητα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

H Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ διοργανώνει νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος. Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις υποδομές, τις συλλογές, τις ψηφιακές πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, να τις αξιοποιήσουν στην περίοδο της πανδημίας COVID-19, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης ποιοτικής πληροφορίας, αλλά και με τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας, την αποφυγή λογοκλοπής, τα συστήματα παραπομπών, κ.ά.

 Τα σεμινάρια αυτήν την ακαδημαϊκή χρονιά αποτελούνται από τις κάτωθι δύο ενότητες:

Α’ Ενότητα «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»      19.10-19.11.2020  

Β’ Ενότητα «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»  30.11-18.12.2020

 Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της περιόδου τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Skype Meetings, πρωί και απόγευμα, διαφορετικές ημέρες κάθε φορά, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των φοιτητών.  

Σύνδεσμος σεμιναρίων: https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mourikis/X6P53CTZ