Ενημερωτικά σεμινάρια του Wiley με θέμα “Open Access Workshop for Authors: How to get your article sponsored by your institution”

Ενημερωτικά σεμινάρια του Wiley με θέμα “Open Access Workshop for Authors: How to get your article sponsored by your institution”

15/6 & 21/6, 16.00-17.00

Ο εκδοτικός οίκος Wiley θα διεξαγάγει δύο διαδικτυακά σεμινάρια με στόχο να εξοικειωθεί η ερευνητική κοινότητα με τη διαδικασία δημοσίευσης ενός άρθρου με ανοιχτή πρόσβαση. Πιο αναλυτικά, τα σεμινάρια θα επικεντρωθούν στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο/η συγγραφέας στο σύστημα του εκδότη, όταν το άρθρο του/της γίνει αποδεκτό προς δημοσίευση, τι είναι η ανοικτή πρόσβαση, τα οφέλη της, η ροή εργασίας και χρήσιμες συμβουλές και εργαλεία για την πιο αποτελεσματική εμπειρία δημοσίευσης. Σημειώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) στον οποίο συμμετέχει η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ έχει συνάψει συμφωνία με τον Wiley για πλήρη απαλλαγή από APCs για συγκεκριμένο αριθμό δημοσιεύσεων την περίοδο 2022-2024.

Ομιλητής : Fabio Di Bello, Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελατών, Wiley

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα στην πλατφόρμα Go-To-Webinar, η οποία θα παρέχει βεβαίωση παρακολούθησης και πρόσβαση στην ηχογράφηση 24 ώρες μετά το πέρας του σεμιναρίου.

Θα λάβουν χώρα τις ακόλουθες ημερομηνίες και απαιτείται εγγραφή για την παρακολούθησή τους:

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023, 16.00-17.00 Εγγραφή

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023, 16.00-17.00 Εγγραφή

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΟΠΑ

(τηλ. 2108203 261 & 534, e-mail library@aueb.gr) και με Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ (τηλ. 2610969625, email scholarly@heal-link.gr).