Εκπαιδευτικό σεμινάριο Βιβλιοθήκης

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο 3ο εξάμηνο του Τμήματος ΛΟΧΡΗ στο πλαίσιο του μαθήματος «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού», διδάσκουσα κα Γαλανάκη (επίκουρη καθηγήτρια ΟΠΑ) 30 Οκτωβρίου 2019, 11.00-13.00
αμφ. Γ