Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (II)

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης στη διπλωματική εργασία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, υπεύθυνη καθηγήτρια κα Κατσίμη Μαργαρίτα

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στη διπλωματική σας εργασία

27 Φεβρουαρίου 2020, 13.00-15.00,
φοιτητές με ονοματεπώνυμο Α-Κ

05 Μαρτίου 2020, 13.00-15.00,
φοιτητές με ονοματεπώνυμο Λ-Ω

Εργαστήριο Eurolab, 3ος όρ. Αντωνιάδου,
80 φοιτητές