Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη

«Αξιοποιώντας τους Πόρους και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Βιβλιοθήκης», 02.12.2022, 18.30-20.00, διαδικτυακά

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Αξιοποιώντας τους Πόρους και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Βιβλιοθήκης» για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά,  την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022, στις 18.30-20.00.

Περιεχόμενο σεμιναρίου:

  • Υποδομές Βιβλιοθήκης
  • Έντυπες συλλογές / Δανεισμός & Διαδανεισμός
  • Ηλεκτρονικές Πηγές & πρόσβαση (VPN)
  • Τεχνικές αναζήτησης & παραδείγματα
  • Αξιολόγηση πληροφοριακών πηγών
  • Γενικά χαρακτηριστικά ακαδημαϊκής γραφής
  • Συστήματα παραπομπών με παραδείγματα
  • Λογοκλοπή & αποφυγή της
  • Σύστημα ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνική

Σύνδεσμος σεμιναρίου στο MS Teams  εδώ. Σύνδεση με ιδρυματικό λογαριασμό.