Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές «Α’ Ενότητα - Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές  «Α’ Ενότητα - Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022, 10.30-12.00, διαδικτυακά

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης διοργανώνει διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Ιδρύματος την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022, 10.30-12.00

Περιεχόμενο Α’ Ενότητας :

 

  • Γενική περιγραφή & υποδομές
  • Έντυπες συλλογές
  • Δανεισμός - διαδανεισμός
  • Ηλεκτρονικές πηγές & τρόπος πρόσβασης (VPN)
  • Τοπικές & εξ αποστάσεως υπηρεσίες
  • Συνεργατικά δίκτυα
  • Παραδείγματα & ασκήσεις αναζήτησης έντυπου & ψηφιακού υλικού

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνική

Σύνδεσμος σεμιναρίου στο MS Teams  εδώ. Σύνδεση με ιδρυματικό λογαριασμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι φοιτητές δεν διαθέτουν ακόμη ιδρυματικό λογαριασμό, παρακαλούνται να στείλουν το προσωπικό τους email στον κο Μουρίκη Αντώνη (mourikis@aueb.gr) , προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το σεμινάριο της Βιβλιοθήκης.