Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το μάθημα Επίσημες Στατιστικές - 6ο εξάμηνο Τμήματος Στατιστικής

                       Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το μάθημα Επίσημες Στατιστικές - 6ο εξάμηνο Τμήματος Στατιστικής   

                       «Επίσημες στατιστικές πηγές: Eurostat – ευρωπαϊκές στατιστικές»

                       22.03.2023, 11.00-13.00 Εργαστήριο Στατιστικής