Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: "Αρχειακά Μεταδεδομένα: Πρότυπα και Διαχείριση στον Παγκόσμιο Ιστό"

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, 15.00 - 18.00

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αμφιθέατρο Αντωνιάδου, Πατησίων 76, Αθήνα


Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει (α) βασικά πρότυπα διαχείρισης αρχειακής πληροφορίας και (β) το τεχνολογικό υπόβαθρο το οποίο καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατή η ανταλλαγή και η διαλειτουργικότητα - διασύνδεση της αρχειακής πληροφορίας με την πληροφορία που παράγουν άλλοι οργανισμοί και κοινότητες με τις οποίες οι αρχειακές υπηρεσίες έχουν άμεση σχέση.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους σε δημόσιους και ιδιωτικούς αρχειακούς φορείς, φοιτητές, πτυχιούχους αρχειονόμους, βιβλιοθηκονόμους και πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ με παρεμφερή επαγγελματικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το σεμινάριο εντάσσεται στις δραστηριότητες της Ομάδας Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και διοργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι απαραίτητο να υποβληθεί ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό πατήστε εδώ.


Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με:

Μαρία Δαγαλάκη, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, dama@aueb.gr, 210 8203259
Βίκυ Ρηγάκου, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, vrigakou@aueb.gr, 210 8203261

Για την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο πατήστε εδώ.