Εκπαιδευτική παρουσίαση Βιβλιοθήκης

Εκπαιδευτική παρουσίαση συλλογών, υπηρεσιών & Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Βιβλιοθήκης στους φοιτητές του Τμήματος ΔΕΟΣ, διδάσκων κος Μπλαβούκος, επίκουρος καθηγητής ΟΠΑ 20 Απριλίου 2018, 13.00-15.00, στα πλαίσια του μαθήματος 2ου εξαμήνου "Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης", χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης