Εκπαιδευτική παρουσιάση (I) στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, στο πλαίσιο του μαθήματος «Επίσημες Στατιστικές»

Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τις επίσημες στατιστικές πηγές (έντυπες & ηλεκτρονικές) στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, διδάσκουσα κα Λειβαδά, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΟΠΑ, στο πλαίσιο του μαθήματος 6ου εξαμήνου «Επίσημες Στατιστικές» 20 Φεβρουαρίου 2020, 13.00-14.00,
παρουσίαση και άσκηση στις έντυπες στατιστικές σειρές της Βιβλιοθήκης,
15 φοιτητές
χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης