Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΟΠΑ

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΟΠΑ για Φοιτητές/Φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών

Εαρινό εξάμηνο 2023-2024

 

H Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ συνεχίζει και κατά το εαρινό εξάμηνο τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Ιδρύματος και στους τρεις κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό)

Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις συλλογές, τις ψηφιακές πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και να τις αξιοποιήσουν, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης και χρήσης ποιοτικής πληροφορίας, αλλά και με τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας, την αποφυγή λογοκλοπής, τα συστήματα παραπομπών, κ.ά.

Τα σεμινάρια έχουν γενικό τίτλο «Αξιοποιώντας τα πληροφοριακά συστήματα και τους πόρους της Βιβλιοθήκης», θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, με χρήση του εργαλείου ΜicrosoftTeams, στην ελληνική γλώσσα.

 

Αποτελούνται από δύο ενότητες, κάθε μία εκ των οποίων θα επαναληφθεί η ίδια τέσσερις φορές, σε διαφορετικές ημέρες και ώρα 19.30-21.00 για τη διευκόλυνση της συμμετοχής.

Προγραμματισμός εαρινού εξαμήνου & περιεχόμενο ενοτήτων

Α' Ενότητα «Πηγές και Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΟΠΑ»

Δευτέρα 4/3, Τρίτη 12/3, Τετάρτη 20/3, Πέμπτη 28/3 
                             ώρα 19.30-21.00

 • Έντυπες συλλογές - Δανεισμός & διαδανεισμός

 • Ηλεκτρονικές πηγές & τρόπος πρόσβασης

 • Τοπικές & εξ αποστάσεως υπηρεσίες

 • Συνεργατικά δίκτυα Βιβλιοθήκης

 • Στρατηγικές αναζήτησης υλικού

 • Πλοήγηση στην ιστοσελίδα & τις ψηφιακές πλατφόρμες

 • Παραδείγματα αναζήτησης βιβλιογραφίας & αρθρογραφίας

Β' Ενότητα «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής Ακαδημαϊκών Εργασιών»

Δευτέρα 1/4, Τρίτη 9/4, Τετάρτη 17/4, Πέμπτη 25/4
ώρα 19.30-21.00

 • Αξιολόγηση πηγών και πληροφορίας

 • Ηθική και δεοντολογία της έρευνας

 • Γενικά χαρακτηριστικά ακαδημαϊκής γραφής

 • Οδηγίες για συγγραφή εργασίας: δομή, τίτλος, περίληψη, κ.ά.

 • Συστήματα βιβλιογραφικών παραπομπών

 • Λογοκλοπή & λογισμικό ανίχνευσης Turnitin

 • Turnitin Draft Coach για φοιτητές/φοιτήτριες

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ*

*Εναλλακτικός σύνδεσμος για όσους δεν διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό

 

Εκτός των προγραμματισμένων σεμιναρίων, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης μπορεί να διοργανώσει σεμινάρια για συγκεκριμένα μαθήματα ή για ομάδες φοιτητών, είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά, κατόπιν σχετικής συνεννόησης.


Ερωτήματα για τα σεμινάρια στο e-mail library@aueb.gr