Εναρξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές του Ιδρύματος 01.03.2023