Δράσεις της Κ. Βιβλιοθήκης του Ο.Η.Ε. και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης | 12.12.2022, 18.00-19.30

6η διάλεξη ΔΙΟΒΙ

Διαδικτυακή ομιλία "Δράσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης"
Ομιλητής κ. Θάνος Γιαννακόπουλος, Διευθυντής της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Dag Hammarskjöld, του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου, 18:00-19:30, διαδικτυακά, μέσω Webex

Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών οργανώνει για το 2022 νέο κύκλο διαλέξεων με επίκεντρο την Ατζέντα 2030 και τους 17 στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ».

Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν το θεματολόγιο της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη  μιας βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης που θα εγγυάται την κοινωνική ευημερία χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, προς όφελος όχι μόνο των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών. Πρόκειται για μία παγκόσμια συμφωνία και ένα σχέδιο δράσης του ΟΗΕ που υποστηρίζεται από την ΕΕ, πολλούς εθνικούς και διεθνείς φορείς καθώς και κυβερνήσεις.

Η έκτη εκδήλωση του φετινού κύκλου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου, 18:00-19:30, διαδικτυακά, μέσω Webex, με θέμα τις «Δράσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» και ομιλητή τον κ. Θάνο Γιαννακόπουλο, Διευθυντή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Dag Hammarskjöld, του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύντομο βιογραφικό του ομιλητή θα βρείτε εδώ.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα τεκμηρίωσης και άλλους φορείς, σε φοιτητές καθώς και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί και να προσεγγίσει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και των Στόχων του ΟΗΕ.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή. Θα σταλεί πρόσκληση σε όσους εγγραφούν με τον σύνδεσμο παρακολούθησης της εκδήλωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής μπορείτε να ενημερωθείτε και από το Facebook: ΔΙΟΒΙ, Twitter: diovi­_helin.