Δράσεις Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) - 2018

Ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής


«Η στατιστική στην καθημερινότητά μας»

Η Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.), που περιλαμβάνουν ενημερωτικές επισκέψεις στις βιβλιοθήκες – μέλη του Δικτύου, οργανώνει ξενάγηση στους χώρους της Βιβλιοθήκης, ενημέρωση για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και για τον ρόλο που διαδραματίζει η στατιστική επιστήμη στην καθημερινότητά μας, την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες 10:00 - 12:00.

 

Δείτε περισσότερα