Δοκιμαστική πρόσβαση στην πλατφόρμα STATISTA έως 31 Οκτωβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική πρόσβαση στη γνωστή πλατφόρμα στατιστικών δεδομένων STATISTA μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020. Η πρόσβαση για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας γίνεται με αναγνώριση της IP διεύθυνσής σας και δεν απαιτεί από εσάς κάποια εγγραφή. Η απομακρυσμένη πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι εφικτή μέσω της υπηρεσίας VPN. Η ενεργοποίηση της δοκιμαστικής πρόσβασης δε δεσμεύει τη Βιβλιοθήκη σε αγορά συνδρομής στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αυξημένο ενδιαφέρον από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα διερευνηθούν περαιτέρω οι τρόποι χρηματοδότησης.  Για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, παρακαλούμε στείλτε το μήνυμά σας στη διεύθυνση library@aueb.gr.

Η Statista είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στατιστικών δεδομένων και δεδομένων σχετικών με τις αγορές με πρόσβαση σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια στατιστικά στοιχεία, προβλέψεις, φακέλους, εκθέσεις και ενημερωτικά πάνω σε 80.000 θέματα από περισσότερες από 22.500 πηγές. Ενδεικτικά, η STATISTA παρέχει πληροφόρηση που μπορεί να σχετίζεται με την αγοραστική αξία των ζωοτροφών στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μερίδιο του πληθυσμού που διαβάζει εφημερίδες καθημερινά στη Νορβηγία, ή την αγορά της κινητής τηλεφωνίας στην Κίνα. Η πλατφόρμα συνδυάζει οικονομικά δεδομένα, καταναλωτικές ιδέες, δημοσκοπήσεις και δημογραφικές τάσεις. Όλα τα δεδομένα μπορούν να μεταφορτωθούν μέσα σε δευτερόλεπτα σε 4 διαφορετικά μορφότυπα.

Μάθετε περισσότερα από τα  εκπαιδευτικά σεμινάρια στη STATISTA.

Δοκιμαστική πρόσβαση στη STATISTA (έως 31  Οκτωβρίου 2020)