Δημοσίευση έρευνας σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης

Δημοσίευση έρευνας σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που έκανε για την ανανέωση των συνδρομών της κοινοπραξίας σε επιστημονικό υλικό για την τριετία 2019-2021, διεκδίκησε και επέτυχε, να υπάρχει πρόβλεψη για δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης παράλληλα με την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του συνδρομητικού υλικού αρκετών εκδοτών.

Στην παρούσα φάση, όλες οι συμφωνίες με πρόβλεψη για δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης, στηρίζουν τη δημοσίευση εργασιών μόνο σε επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά.

Καθώς οι συμφωνίες προβλέπουν διαφορετικούς όρους για τη δημοσίευση σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, συστήνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους και τις ρήτρες που προβλέπονται για κάθε εκδότη. Επίσης, για να «ενεργοποιηθεί» η πρόβλεψη για ΑΠ, θα πρέπει ο κύριος συγγραφέας (corresponding author) να ανήκει στην κοινότητα των μελών του ΣΕΑΒ και η υποβολή να γίνεται με την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συγγραφέα.

Οι συμφωνίες διακρίνονται ανά εκδότη και είναι διαθέσιμες μέσα από τη σελίδα https://www.heal-link.gr/συμφωνίες-ανοιχτής-πρόσβασης/

Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ χρησιμοποιώντας την υπηρεσία «Ρωτήστε μας».