Δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης στον εκδότη SpringerNature

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει υπογραφεί συμφωνία μετασχηματισμού (transformative agreement) με τον εκδότη SpringerNature, στο πλαίσιο της οποίας ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) εξασφάλισε την ολική απαλλαγή από τα έξοδα δημοσίευσης (Article Processing Charges-APCs) σε 2010 τίτλους υβριδικών περιοδικών για τους Έλληνες ερευνητές που ανήκουν σε Ιδρύματα-Μέλη του ΣΕΑΒ. Η συμφωνία αφορά 203 δημοσιεύσεις για το 2022, 415 για το 2023 και 500 για το 2024 συνολικά από όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης ξεκίνησε την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες https://www.springernature.com/fr/open-research/institutional-agreements/oaforgreece και https://www.springernature.com/fr/librarians/open-research-for-librarians/sn-oa-agreements/greece.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου library@aueb.gr στην υπηρεσία Ρωτήστε μας ή στο τηλέφωνο 210 8203261 και 210 8203534 για περισσότερες πληροφορίες.