Διακοπή υπηρεσιών του ΣΕΑΒ (HEAL-Link), Σάββατο 26.1.2019

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω προγραμματισμένων ηλεκτρολογικών
εργασιών στο ΑΠΘ, το Σάββατο 26/01/2019, ενδεχομένως να υπάρξει διακοπή
των υπηρεσιών των ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link.