Διακοπή λειτουργίας της εφαρμογής ΠΥΞΙΔΑ λόγω συντήρησης, 1.7.2019

Σας ενημερώνουμε ότι την 1η Ιουλίου 2019, το Ιδρυματικό Αποθετήριο ΠΥΞΙΔΑ δε θα λειτουργεί λόγω προγραμματισμένης συντήρησης του συστήματος.