Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Τρίτη 26.10.2021, 19.00-20.30

 

Τίτλος σεμιναρίου «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»     

Σύνδεσμος μέσω MS TEAMS εδώ.