Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

«Βασικές κατευθύνσεις έρευνας & συγγραφής»    

Τρίτη, 05.04.2022, 19.00-20.30

Σύνδεσμος σεμιναρίου μέσω MS TEAMS εδώ. Σύνδεση με ιδρυματικό λογαριασμό.