Διαδικασία δημοσίευσης με καθεστώς ανοικτής πρόσβασης | 2 webinars, 23 & 28 Μαρτίου 2023

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας,

Στο πλαίσιο των συμφωνιών ανοικτής πρόσβασης που έχει υπογράψει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) με διεθνείς επιστημονικούς εκδότες πρόκειται να διεξαχθούν τους προσεχείς μήνες σεμινάρια που αφορούν στη διαδικασία δημοσίευσης στους εν λόγω εκδότες. Τα σεμινάρια αυτά θα είναι στοχευμένα για κάθε επιστημονικό πεδίο ξεχωριστά, θα είναι δε ιδιαιτέρως χρήσιμα για όσα μέλη του ΣΕΑΒ προτίθενται να υποβάλλουν εργασίες προς δημοσίευση στα περιοδικά των συγκεκριμένων εκδοτών.

Για τον Μάρτιο έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα σεμινάρια:

Α. IEEE Authorship Session - How to Get Published Under the HEAL-Link Open Access Agreement with IEEE
23 Μαρτίου 2023, 14:00 ώρα Ελλάδος
Δείτε το video της εκδήλωσης εδώ. Κατεβάστε ένα αντίγραφο της παρουσίασης εδώ.

Β. An introduction to F1000
28 Μαρτίου 2023, 12.00 ώρα Ελλάδος
Εγγραφή : https://attendee.gotowebinar.com/register/5436268492048888922

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παράρτημα Επιστημονικής Επικοινώνησης ΣΕΑΒ: scholarly@heal-link.gr,  τηλ.: 2610 96 96 25 και το Γραφείο Ηλεκτρονικών Πηγών ΣΕΑΒ: support@heal-link.gr, τηλ.: 2310 99 79 26.
Μπορείτε να ζητήσετε τη βιντεοσκόπηση των σεμιναρίων στο library@aueb.gr